4 verloren jaren?

We zouden ons de vraag kunnen stellen wat de gemeentelijke economische aandacht de afgelopen 4 jaar ons op heeft opgeleverd. Of misschien zou de vraag kunnen zijn wat het ons niet heeft opgeleverd. We nemen de Beleidsnota Economische Zaken even als uitgangspunt.

In de beleidsnota worden oa de volgende doelen benoemd:

  • Behoud, versterking en uitbreidingskansen voor de al in de gemeente gevestigde bedrijven
  • Ruimte voor uitbreidings- en vervangingsvraag in het gebied De Brand
  • Winkelfunctie van Raamsdonksveer versterken
  • De gemeente wil voorwaarden scheppen voor een goede economische ontwikkeling: een goede infrastructuur, voldoende ruimte voor bedrijven, beschikbaarheid van personeel

De gehanteerde praktijk wijkt hier echter vanaf:

  • Uitbreidingskansen voor bedrijven worden beperkt of zijn er niet meer (geen extra bedrijventerrein, mogelijkheden tot inbreiding op bestaande terreinen ontbreken)
  • Uitbreiding in het gebied De Brand (Gasthuiswaard) wil men niet/acht men niet wenselijk en is als zodanig ook opgenomen in betreffende bestemmingsplan
  • De aanpak van het centrum van Raamsdonksveer levert steeds meer onduidelijkheden op en een afnemende kans op een totaalaanpak op korte termijn
  • De beoogde voorwaardenscheppende rol van de gemeente is voor de gemiddelde ondernemer onduidelijk

De communicatie en de transparantie mag verder ook bekritiseerd worden gelet op oa het aantal bezwaren op (bestemmings)plannen en de economische resutaten welke we als gemeente op het moment produceren ten opzichte van andere gemeenten in West-Brabant.

Waren het dan 4 verloren jaren? Nee, natuurlijk niet maar het lijkt er wel op dat we het aanmerkelijk beter hadden kunnen doen. Gaan we hiervan leren of verder op dezelfde weg?