40 miljoen extra voor 27 aardgasvrije ‘proeftuinen’

Minister Ollongren (BZK) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk.

Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar, meer dan aanvankelijk werd begroot.

Dat meldt de Rijksoverheid. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. In totaal hadden 74 gemeenten een plan ingediend. Met het programma werkt het kabinet aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook helpt het aardgasvrij maken van wijken volgens her Rijk bij het beperken van de gaswinning in Groningen.

.Het kabinet stelt door de hoge hoeveelheid aanvragen meer geld beschikbaar dan aanvankelijk begroot. Aanvankelijk was het plan om 20 wijken te ondersteunen met 85 miljoen euro. Met het toevoegen van het budget voor 2019 konden meer wijken worden geselecteerd. In 2019 wordt een nieuwe uitvraag voorbereid. Naast de proeftuinen ondersteunt het rijk het aardgasvrij maken van Nederland met een programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen (5 miljoen euro) en een subsidie voor technische innovaties (12,8 miljoen euro)

Selectiecriteria
De plannen zijn onder andere beoordeeld op kwaliteit en de financiële onderbouwing. Ook werd gekeken hoe de plannen konden helpen bij mogelijke andere opgaven in de wijk. Om zoveel mogelijk kennis op te doen voor andere wijken is een gevarieerde groep geselecteerd: groot en klein, landelijke en stedelijk, verschillende technieken en spreiding door heel Nederland: elke provincie heeft minimaal één proeftuin.

Eerder werd al bekend dat Rotterdam-Zuid en minimaal vier gemeenten in Groningen geselecteerd zouden worden. Op die plaatsen zijn volgens het ministerie extra kansen om de woon- en leefomgeving te verbeteren. In Groningen kan bijvoorbeeld de verduurzaming samengaan met de versterking van woningen.

Kennis delen
Voor het delen van kennis en ervaring ontwikkelt de VNG voor alle gemeenten een speciaal programma. Dit programma gaat gemeenten helpen bij het invullen van hun regierol. Dit is volgens het ministerie nodig om de overgang naar aardgasvrije wijken te versnellen. Andere partners van het Programma Aardgasvrije Wijken zijn het ministerie van EZK, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UVW).

De 27 gemeenten en wijken
Amsterdam – Van Der Pekbuurt
Appingedam – Opwierde-Zuid
Assen – Lariks West
Brunssum – Brunssum-noord
Delfzijl – Delfzijl Noord
Den Haag – Bouwlust/Vrederust
Drimmelen – Terheijden
Eindhoven – ’t Ven
Groningen – Paddepoel en Selwerd
Hengelo – Nijverheid
Katwijk – Smartpolder
Loppersum – Loppersum-’t Zandt- Westeremden
Middelburg – Dauwendaele
Nijmegen – Dukenburg
Noordoostpolder – Nagele
Oldambt – Nieuwolda-Wagenborgen
Pekela – Boven Pekela en de Doorsneebuurt
Purmerend – Overwhere-Zuid
Rotterdam – Pendrecht
Sittard-Geleen – Limbrichterveld-Noord
Sliedrecht – Sliedrecht-Oost
Tilburg – Quirijnstok
Tytsjerksteradiel -Garyp
Utrecht – Overvecht Noord
Vlieland – Duinwijck
Wageningen – Benedenbuurt
Zoetermeer – Palenstein

Bron: www.stadszaken.nl