43 inspraakreacties centrum

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Centrum Raamsdonksveer’ heeft vanaf 30 januari 2009 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is door 43 personen een inspraakreactie ingediend zoals nu schriftelijk bericht door de gemeente.

De gemeente bericht verder dat de ingediende inspraakreacties zijn bestudeerd. Hierbij merkt men op dat de stedenbouwkundige visie en de doorvertaling hiervan naar het bestemmingsplan nog niet optimaal is en dat men daarom de inspraakreactie nog niet volledig kan beantwoorden. Men houdt daarom zowel de bestemmingsplanprocedure als de behandeling van de ingediende inspraakreacties aan.

Het college bericht verder in het schrijven dat men heeft besloten om de periode tot en met de zomer te gebruiken om met belanghebbenden en marktpartijen tot overeenstemming te komen wat zal leiden tot een definitieve stedenbouwkundige visie. Vervolgens kan dan bij een goed verloop van de overleggen en onderhandelingen na de zomer de ruimtelijke procedure voortgezet worden.