449.000 werklozen in juli (5,7%)

  • Aantal werklozen licht gedaald
  • Evenveel mannen als vrouwen werkloos
  • Daling werkzoekenden alleen op lagere beroepsniveaus
  • Vijfde maand op rij met minder WW-uitkeringen

In juli 2010 waren 449 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,7 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,2 procent. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is opnieuw licht gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen in juli licht is gedaald.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in juli met 4 duizend personen gedaald. Deze daling is ongeveer gelijk aan die in juni. De werkloosheid daalt nu vijf maanden. Vanaf maart is het aantal werklozen met gemiddeld 5 duizend per maand afgenomen.

Vooral onder mannen daalde de werkloosheid in de afgelopen maanden. Het aantal werkloze mannen kwam in juli 2010 uit op 224 duizend, evenveel als het aantal werkloze vrouwen.