4e kwartaal verder herstel economie

  • 2,4 procent groei in vierde kwartaal
  • Kwartaal op kwartaal 0,6 procent groei
  • Sterke groei export, bescheiden groei consumptie huishoudens
  • Investeringen voor het eerst in twee jaar weer hoger
  • 25 duizend banen meer
  • Economie groeit 1,7 procent in 2010

Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2010 met 2,4 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee kwam de economische groei voor 2010 uit op 1,7 procent. In vergelijking met het derde kwartaal groeide de economie met 0,6 procent. Deze kwartaalgroei komt overeen met het gemiddelde van de vijf voorgaande kwartalen. Het aantal banen van werknemers was 25 duizend hoger dan een jaar eerder.

Ten opzichte van een jaar eerder vertonen vrijwel alle bedrijfstakken in 2010 alle kwartalen een positieve volumemutatie. Uitzondering hierop vormt de bouwnijverheid die alle kwartalen een negatieve volumemutatie toont.

Zie ook de link naar de powerpoint zoals gebruikt door het CBS in haar persconferentie 15 februari.