700 miljoen euro investering West-Brabant

Een bericht maandag op omroepbrabant.nl. Opmerkelijk is dat in het bericht geen projecten genoemd worden in deze regio terwijl de gemeente Geertruidenberg wel deelnemer is in het samenwerkingsverband. Zal een destijds door de VOG uitgesproken punt van kritiek dan toch een terecht punt geweest zijn?

De provincie en achttien gemeenten gaan de komende jaren in totaal 700 miljoen euro in West-Brabant investeren. Met dat geld wordt een aantal grote projecten betaald, zoals de Spoorhaven Roosendaal, Logistiek Park Moerdijk en Maintenance Valley. Verder wordt er geld gestoken in het goederenvervoer over het water en de weg, de Brabantse Wal en het algenprobleem van het Volkerak/Zoommeer. De provincie en de achttien West-Brabantse gemeenten willen de meeste projecten voor 2011 starten.