8,5 miljoen euro tekort tot 2011

Uit berichtgeving in BNdeStem bleek vorige week dat de gemeente G’berg kampt met een fors tekort op de begroting (€1.512.000,-) voor 2008. De aanwezige vrees voor verdere tekorten de daarop volgende jaren blijkt bewaarheid volgens de laatste gemeentelijke cijfers. De volgende tekorten worden door het college namelijk komende jaren verwacht:

  • 2008: €1.512.000,-
  • 2009: €3.896.000,-
  • 2010: €1.665.000,-
  • 2011: €1.376.000,-

Totaal wordt dus een tekort van 8,5 miljoen euro verwacht! Wat betekent dit?

  • ? Uitstel wegonderhoud
  • ? Keuzes maken in het voorzieningenniveau terwijl sprake is van een groeiende gemeente
  • ? Het uitstellen van investeringen
  • ? Geen geld voor enig economisch beleid (hiervoor zijn immers nog geen gelden gereserveerd)
  • ? ………
  • ? ………

Deze cijfers baren zorgen en met onverwachten uitgaven is mogelijk nog geen rekening gehouden. Het college wil nu op zoek gaan naar middelen zodat een sluitende begroting 2008 en meerjarenperspectief 2009-2011 kan worden gepresenteerd……….