De nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Wat levert de Omgevingswet de Nederlander op?

Een aantal feiten op een rij:

 • Van 26 wetten naar 1.
 • Van 5000 wetsartikelen naar 350.
 • Van 120 ministeriële regelingen naar 10.
 • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
 • 1 wet voor de hele leefomgeving.
 • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
 • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.

Wat betekent de Omgevingswet voor burgers en bedrijven?

Hieronder 2 voorbeelden.

 • 1 loket voor burgers en bedrijven
  Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt maar 1 van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager. Ook is de vergunningaanvraag zo sneller afgehandeld.
 • Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen
  Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.

Pilot Dombosch
Vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet in 2021 biedt de Crisis en Herstelwet de mogelijkheid om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen om ervaring op te doen met de mogelijkheden en inhoud van de omgevingswet. De gemeente Geertruidenberg heeft er voor gekozen om dit te gaan doen met de actualisatie van bestemmingsplan Dombosch. In januari 2018 gaat de gemeente samen met de ondernemers en andere stakeholders aan de slag om te komen tot een nieuw bestemmingsplan in de gedachtelijn van de Omgevingswet. Lees meer actuele informatie op www.geertruidenberg.nl/domboschwerkt.

Pop-up kantoor Dombosch
 Vanaf februari 2018 is iedere vrijdag pop-up kantoor Dombosch geopend. Hier zijn Nicole de Kort (accountmanager bedrijven) en/of Margreet Coort  (projectleider pilot Dombosch) aanwezig om informatie te geven aan ondernemers. Zij zijn bereikbaar via dombosch@geertruidenberg.nl of op telefoonnummer 140162. Het pop-up kantoor Dombosch is gesitueerd aan Barbeelweg 1 (pand Alfa Accountants en Adviseurs).


Dombosch Werkt! Gepresenteerd tijdens het Praktijkfestival Omgevingswet op 10 sept 2018.

 Lees verder het bericht van 12 september 2018 door de webredactie VOG.
Bron: gemeente Geertruidenberg


“De VOG informeert u actief over alles over de nieuwe Omgevingswet. U kunt alle oude berichten vinden op onze website. Klik HIER voor een overzicht.”

Documenten van het Omgevingsplan Dombosch:
2017-11-28 Globale planning def Omgevingsplan Dombosch
2017-11-28 Plan van Aanpak Omgevingsplan Dombosch
2017-12-19 Bundel van de Collegevergadering (pva experiment dombosch_S_18.0004272_1 def college
Website Omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant
2018-01-10 Voorontwerp Omgevingsvisie Noord-Brabant (Visie op de Brabantse leefomgeving)
2018-02-02 Persbericht Geertruidenberg experimenteert met een nieuw omgevingsplan
2018-10-09 Verslag bijeenkomst Dombosch Werkt!
2018-12-20 Nieuwsbrief gemeente Geertruidenberg
2019-01-22 Opzet voor de deelgebiedsvisie van bedrijventerrein Dombosch
2019-03-29 Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Dombosch
2019-04-01 Agenda Domboschpanel is verzet naar 15 april 2019.