A27 in file-top-2 NL

Files zijn niet alleen een bron van ergernis maar vormen door de jaren heen ook een steeds grotere kostenpost voor het Nederlandse bedrijfsleven. Over een periode van vijf jaar is de economische schade door files gigantisch toegenomen. De A27 Breda-Utrecht is na de A2 (Holendrecht-Oudenrijn) de duurste file. De schade voor het vrachtverkeer in 2007 door files op dit wegdeel van de A27 bedraagt circa 48 miljoen euro (A2 circa 62 miljoen euro).


Ten opzichte van 2006 is er sprake van een kostenstijging met 11 procent. Die stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van het verkeer, onderhoudswerkzaamheden en vertragingen op het gebied van de aanleg van spitsstroken en grote infrastructurele projecten. Iets wat ook in 2008 een schrikbarend kostenplaatje gaat opleveren. Hoewel er door het kabinet geld is vrijgemaakt om wat aan de files te doen, lopen veel projecten vast door gesteggel over luchtkwaliteit. Terwijl elke kilometer file heel wat schadelijker is voor het milieu dan nieuw asfalt.