A27 negen dagen op slot

Negen dagen lang een afgesloten A27 vanaf het knooppunt Gorinchem richting Noordeloos. Dat wacht de regio deze zomer. Rijkswaterstaat gooit de snelweg richting Utrecht dicht voor de aanleg van een spitsstrook.

De strook moet leiden tot een betere doorstroming van het verkeer. Rijkswaterstaat verwacht overigens niet dat met de aanleg de file in de richting Utrecht definitief tot het verleden gaat behoren. ,,Met de voorbereiding voor de aanleg van de spitsstrook wordt over twee weken begonnen, in de week van 12 december”, zegt T. de Laat, projectmanager spitsstrook A27. Nog voor de kerst gaat de bijl in enkele bomen die moeten wijken. Ook wordt er begonnen met de zandaanvoer. ,,We leggen naast de snelweg een zandlichaam aan om de grond voor te belasten. Dat zand moet er een half jaar liggen voordat we met de feitelijke aanleg kunnen beginnen.De spitsstrook die op het klaverblad begint – net voor de A15 vanuit Rotterdam op de A27 aansluit – moet in oktober 2006 klaar zijn.”

Het project Spitsstrook A27 Gorinchem – Noordeloos, zoals deze officieel te boek staat behoort tot een serie van 34. Onder toenmalige verkeersminister R. de Boer werd drie jaar geleden de spoedwet wegverbreding aangenomen. Vanaf dat moment is Rijkswaterstaat begonnen met de aanleg van extra rijstroken die drukke snelwegen moeten ontlasten. ,,We hebben bewust voor een volledige afsluiting in de richting van Utrecht gekozen. In de zomer van 2002 hebben we vrijwel hetzelfde weggedeelte in de andere richting ook op slot gegooid. Die manier van werken zorgt weliswaar voor veel ongemak. Maar beter zo, dan twee maanden lang een avond- en een nachtafsluiting. Dat zorgt voor nog veel meer ongemak.We gaan begin volgend jaar met het bedrijfsleven in de regio overleggen over de afsluiting. Ook volgt er nog een informatiecampagne voor het publiek”, aldus De Laat.

Burgemeester P. IJssels van Gorinchem en zijn collega H. Hellegers van Werkendam zijn overigens vorige week bij verkeersminister C. Peijs geweest. Zij heeft aangegeven dat ze graag maart volgend jaar een zogeheten businesscase ontvang. In de praktijk betekent dit dat de Stichting A27/Merwedebrug de plannen voor het alternatief voor de huidge Merwedebrug verder kan uitwerken.