Aanbesteden: overheid heeft uw hulp nodig

Aanbestedingen kunnen rekenen op een stipnotering in de hoofdpijntop-10 van mkb-ondernemers. De procedures zijn stroperig, de papieren rompslomp is enorm en de uitkomst is altijd onzeker.

Steeds meer mkb-ondernemers zien daarom af van het inschrijven op overheidsopdrachten. En dat is jammer. Niet alleen voor de ondernemer, voor wie een overheidsopdracht in deze tijden het verschil kan maken, maar ook voor de overheid zelf. Want een florerend mkb houdt de (lokale) economie en werkgelegenheid op peil. Overheden zijn – zeker onder druk van de economische crisis – daarom in toenemende mate bereid het mkb nadrukkelijker kansen te bieden. En daar kunnen ze wel wat hulp bij gebruiken. Uw hulp.

Wat moet u weten?
De overheid geeft belastinggeld uit. Dat mag niet zomaar. Alle geïnteresseerde ondernemers moeten gelijke kansen hebben om overheidsopdrachten te winnen als ze aan de eisen voldoen. Die eisen worden geformuleerd door de inkopende overheid. En inkopers zijn ook maar mensen: ze kunnen onmogelijk overal verstand van hebben. Het probleem is dat inkopers niet of nauwelijks praten met de markt, om te voorkomen dat ze worden beticht van vriendjespolitiek. Ondernemers op hun beurt klagen niet (op tijd) over misstanden en daardoor blijven fouten in de aanbestedingsstukken onopgemerkt. U kunt – onder voorwaarden – meedenken over de te formuleren opdracht en over de eisen. De overheid moet daar wel voor openstaan. Soms is daar politieke druk voor nodig, bijvoorbeeld van de gemeenteraad.