‘Aanbesteding moet MKB-vriendelijker’

MKB-Nederland wil dat Nederlandse gemeentes meer rekening houden met kleinere ondernemingen bij het aanbesteden van projecten. Volgend jaar komt de nieuwe aanbestedingswet van kracht en dit heeft ook gevolgen voor lokale overheden.

“Voor een deel geeft de wet duidelijk aan wat niet meer mag”, zo verklaart Linda van Beek, secretaris aanbesteding bij MKB-Nederland. Bijvoorbeeld een enorm hoge omzetbegrenzing waarbij bedrijven alleen mee mogen doen als ze een hoge omzet hebben zit er niet meer in.

Toch zijn er ook onderdelen waar gemeentes nog wel in kunnen bewegen. “Partijen kunnen bijvoorbeeld nog zelf de contract- en inkoopvoorwaarden opstellen.” Daarom probeert MKB-Nederland de gemeenten bewuster te maken van een eerlijkere aanbesteding.

Aanbestedingsprocedures kunnen MKB-vriendelijker worden gemaakt door bijvoorbeeld goed na te denken over hoe groot een opdracht moet zijn. Het opknippen van een aanbesteding maakt het mogelijk dat meer kleinere ondernemingen kunnen bieden op projecten.

Gemeentes beiden veel projecten aan en ze zijn daarom extra belangrijk bij de nieuwe aanbestedingsregels. Gemiddeld geeft een gemeente per jaar 1000 euro per inwoner uit. Niet altijd gaat er een evenredig deel hiervan naar het midden- en kleinbedrijf, volgens MKB-Nederland.