Aandacht voor A59 en A27

De VVD Noord-Brabant wil druk uitoefenen op het Rijk om een vlottere doorstroming van de A59 en A27 en een optimalisering van het knooppunt Hooipolder te realiseren.

Dat is opgenomen in het provinciale verkiezingsprogramma van de VVD. Op wat voor manier de doorstroming op de rijkswegen moet worden verbeterd, staat niet beschreven in het programma. „De details worden later ingevuld“, zegt Ine de Wolf-Hermans. De Wolf is lid van de VVD afdeling Geertruidenberg en kandidaat voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 7 maart 2007.

De Bergse fractie diende zaterdag tijdens de algemene ledenvergadering van de provinciale VVD een amendement in over de problematische verkeerssituatie in de regio. Dat amendement werd overgenomen. Het verkeer op de kruising van de A59 en de A27, knooppunt Hooipolder, wordt geregeld door een verkeerslichtinstallatie. Dit veroorzaakt volgens De Wolf regelmatig grote files op de wegen zelf en in de aangrenzende gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout en Breda. De files op de Rijkswegen zorgen ook voor veel sluipverkeer in de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer. „In het conceptprogramma werd alleen aandacht gegeven aan de verkeerssituatie rond Eindhoven“, zegt De Wolf. In haar amendement pleit de Bergse VVD er voor dat Provinciale Staten er vanaf maart volgend jaar bij het rijk op aandringen dat er ook goed wordt gekeken naar een oplossing voor de problemen op de A27 en A59.