Aanleg (mini)rotonde Keizersdijk – Het Spant

18 september start Van Wijlen uit Sprang-Capelle. De uitvoering duurt tot uiterlijk 23 oktober. Deze periode is de kruising voor alle verkeer afgesloten.

Geachte bewoner(s), ondernemer(s),

In week 38 (18 september 2017) start aannemer, Van Wijlen uit Sprang-Capelle, met de aanleg van de minirotonde Keizersdijk – Het Spant in Raamsdonksveer. De werkzaamheden duren tot uiterlijk maandag 23 oktober (week 43). Tijdens deze gehele periode is de kruising voor alle verkeer afgesloten. Hieronder vindt u meer informatie over de werkzaamheden.

Minirotonde
Een minirotonde is een rotonde met een klein overrijdbaar middeneiland. Dit eiland is nodig, omdat bus- en vrachtverkeer dan gemakkelijker kan manoeuvreren. Verder zorgt de minirotonde voor een vlotte en veilige verkeerscirculatie. Hij werkt snelheidsverlagend en er is ruimte voor alle verkeersdeelnemers. Het nu aanwezige zebrapad komt weer terug.
Het eenrichtingsverkeer op de Keizersdijk, vanuit Het Spant vervalt en wordt tweerichtingsverkeer. Hierdoor zijn in de toekomst beide supermarkten vanuit Het Spant bereikbaar. Het ontwerp van de rotonde is bijgevoegd.

Winkels en bedrijven bereikbaar
Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren sluiten wij het kruispunt helemaal af. Er komen omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer. Borden geven aan dat de winkels en bedrijven bereikbaar zijn. Dit betekent dat winkels te voet bereikbaar zijn voor klanten. Toeleveranciers kunnen doorrijden tot de afzetting, zodat de loopafstanden zo kort mogelijk blijven.

De omleidingsroutes en dergelijke vindt u als bijlagen onderaan deze brief.

Openbaar vervoer
Wij maakten afspraken met Arriva voor omleidingsroutes en vervangende haltes. De halte aan de Keizersdijk voor lijn 326 komt te vervallen. Deze halte voegen wij tijdens de werkzaamheden samen met de halte aan de Collegeweg. Reizigers vanaf de halte aan de Rembrandtlaan worden doorverwezen naar het busstation aan de Van Wijngaardenstraat.

Afvalinzameling
De werkzaamheden hebben weinig invloed op de afvalinzameling. Als u uw afval buiten het gebied van de werkzaamheden aanbiedt, dan wordt dit gewoon opgehaald. Mocht u hierbij hulp nodig hebben dan kunt u hiervoor de aannemer even aanspreken. De containers dienen uiterlijk om 07.30 uur aan straat te staan, omdat de inzamelroute tijdens deze periode mogelijk iets wijzigt.

Contactpersonen tijdens de werkzaamheden
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Dan is Chris Laurijsse uw aanspreekpunt. Voor verkeerskundige vragen kunt u contact opnemen met Lars van der Kaa. Beiden zijn tijdens kantooruren bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0162 (6-cijferig telefoonnummer van de gemeente).

Met vriendelijke groet,
de burgemeester van Geertruidenberg.

Bijlagen:

Keizersdijk afzetting

Keizersdijk omleidingsborden

Situatietekening rotonde Keizersdijk

Omleidingsroutes (mini)rotonde Keizersdijk en Het Spant

Persbericht Aanleg minirotonde Keizersdijk