Aanpak centrum Raamsdonksveer

Raamsdonksveer – Na meer dan 30 jaar lijkt er echt aandacht te komen voor het opknappen van het Raamsdonksveerse centrum. Maar met de nadruk op “lijkt”. Want volgens het college is er komend jaar nog geen extra geld nodig voor het opknappen van het Raamsdonksveerse centrum.Laten we het eens vergelijken met een situatie thuis…

Laat u thuis het gras ook gewoon doorgroeien ?

De meeste inwoners in deze gemeente verkeren in de gelukkige omstandigheid dat ze een tuin bezitten. Na een aantal jaren komt u tot het besluit dat uw tuin een opknapbeurt verdient. Alvorens echter daadwerkelijk aan de slag te gaan moet u een plan hebben, materiaal en misschien ook de hulp van een hovenier. Stopt u echter in de weken/maanden welke voorafgaan aan de daadwerkelijke revitalisering van uw tuin met het onderhoud van uw tuin? Maait u het gras niet meer omdat de tuin toch opgeknapt gaat worden? Doet u niets meer verfraaiends aan uw tuin in het voorjaar omdat het in het najaar misschien toch op de schop gaat?

Zo ook ten aanzien van de aanpak van het Veerse centrum. Wellicht dat de nu op gang komende dialoog rondom dit onderwerp kan leiden tot een daadwerkelijke aanpak op termijn. Maar tot aan die tijd? Als ondernemersvereniging hebben wij afgelopen jaar ten aanzien van diverse onderwerpen en voorstellen steeds te horen gekregen “dat er geen geld is”. Nu is er geld, maar vindt men het niet nodig om het een bestemming te geven: “er is komend jaar geen extra geld nodig voor het opknappen van het Raamsdonksveerse centrum”. Wie echter rondkijkt ziet dat op diverse punten reeds verbeteringen toegepast kunnen worden vooruitlopend op een totaalaanpak. Probleem is misschien echter dat er een beslissing tot daadwerkelijke activiteit genomen moet worden. En wil men dat wel? Zouden deze beslissers dus thuis ook stoppen met gras maaien omdat ze 2 jaar later misschien de tuin op gaan knappen?

Ondernemersvereniging VOG blijft zich inzetten voor een daadwerkelijke aanpak van het Veerse centrum. Een aanpak die meer en meer een noodzakelijke activiteit dreigt te worden in plaats van een gewenste activiteit. Een aanpak waarmee gewoonweg begonnen moet worden alvorens men (na tal van inspraakavonden, discussiebijeenkomsten en de inschakeling van adviesbureaus) tot de conclusie komt dat aan ieder mogelijke oplossing voor- en nadelen kleven en dat voor iedere mogelijke oplossing voor- en tegenstanders zijn.

Meer info over ondernemersvereniging VOG is te vinden op de website www.vogweb.nl. Tevens zijn belangstellenden uitgenodigd bij de eerstvolgende VOG-vergadering 16 november as. (en tevens de laatste vergadering van dit jaar). Behalve nuttige informatie staat o.a. een act van Andy Marcelissen op de agenda voor deze vergadering. Aanmelden voor de vergadering kan via de website vogweb.nl