Aanpak dijkversterkingsproject Geertruidenberg en Amertak

Waterschap Brabantse Delta is gestart met een nieuw project: ‘Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak’. In dit project versterkt het waterschap de dijken langs de Amertak en de Donge in de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout. 

Dijkverzwaring1

In deze film ziet u waarom en hoe het waterschap dit doet.