Aanpassen plan Dombosch valt goed

Alle politieke partijen hebben gisteravond tijdens de vergadering Grondgebiedzaken verheugd gereageerd op het in tact laten van de bestaande geluidsnormen op industrieterrein Dombosch. Het college koos in het toekomstige bestemmingsplan eerder voor het weren van lawaaimakers, maar kwam daarop terug nadat het bezwaarschriften regende van bedrijven op het industrieterrein. Een prima stap, was de unanieme mening van de partijen.

Wel bestond er nog onduidelijkheid over het maximaal aantal vierkante meters dat een bestaand bedrijf mag benutten. In hoeverre geldt die norm als bijvoorbeeld het terrein van de buurman erbij wordt gekocht. Geen probleem, aldus wethouder Ad van Onzenoort. Dan mag er gewoon worden uitgebreid. GroenLinks en de SP wilden de geplande gemeentelijke reclamezuil het liefst uit het plan. Die is er slechts voor het spekken van de gemeentelijke kas, zo vonden ze. Andere partijen dachten daar anders over. Er was nog de nodige discussie over parkeren op eigen terrein en hoe op te treden als bedrijven toch wagens wegzetten op gemeentelijke grond. Van Onzenoort zei daar vooral in de revitaliseringsfase van Dombosch werk van te maken.