Aanpassing fietspad Lidl gestart

Op maandag 14 januari 2019 start aannemer Van wijlen met de aanpassing van het fietspad bij de Lidl.

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. En duren in het totaal drie werkweken. Het streven is dat de werkzaamheden vrijdag 1 februari 2019 zijn afgerond.

Omleidingsroutes:
Fietsers worden via het P-terrein met omleidingsroutes richting de Keizersdijk geleid.

Werkzaamheden:

  1. Het verhoogd aanleggen van het tweerichtingsfietspad op het parkeerterrein. De (brom)fietsers krijgen in deze situatie voorrang.
  2. Om de voorrangssituatie van de (brom)fietsers te accentueren wordt het fietspad in rode tegels uitgevoerd.
  3. Het verhoogd aanleggen van twee voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden).
  4. Het instellen van eenrichtingverkeer op het gedeelte van het parkeerterrein dat grenst aan Theek5 en de Lidl.

Op bijgevoegde tekening (pdf document) staan de aanpassingen weergegeven zo ook de twee fasen waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bron: gemeente Geertruidenberg