Actie tegen verkeershinder knooppunt Hooipolder

De aangekondigde verkeersmaatregelen rondom het knooppunt Hooipolder (vanaf 2019) leiden tot een onaanvaardbare toename van (verkeers)hinder in met name Raamsdonk, Raamsdonksveer en Waspik.

Dat meent een aantal bewoners van deze kernen. Daarom hebben zij zich verenigd in platforms, om zo medebewoners te mobiliseren zodat zij ook in actie komen. Tezamen met de politiek. “Want alléén bereiken we niets”, zegt Cees Melis, lid van het Platform Raamsdonk-Hooipolder.

Duur
De A27 wordt over een tijdje verbreed, maar de stoplichten bij knooppunt Hooipolder – waar de snelweg de A59 kruist – verdwijnen niet. Een ingreep die dat mogelijk zou moeten maken, wordt namelijk te duur gevonden. En dus blijft Hooipolder het enige ‘stoplichtenkruispunt’ van snelwegen in het land – en blijven ook de files.

Met de verbreding van de A27 vervallen de op- en afritten 34 (bij de watertoren en Triangel.) Dat heeft, verwacht Melis, een enorme toename van het verkeer door vooral Raamsdonk tot gevolg. Terwijl deze bewoners zelf straks juist fors moeten omrijden, als ze op de snelweg moeten zijn.

De bijeenkomst in Het Vermaak is op 23 september en begint om 20.00 uur