Actuele status centrumontwikkeling

22 september jl informeerde de gemeente over de voortgang van de centrumontwikkeling R’veer. We zijn nu een tweetal maanden verder en reden voor het VOG-bestuur om zich via het adviesbureau H&S te laten informeren over de voortgang/ planning:

 • Men heeft haast!, de pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’ eindigt per 26 mei 2009
 • Het bestemmingsplan voor het centrum dient per deze datum voldoende ver in procedure te zijn om een ‘snelle’ uitvoering mogelijk te maken
 • Het bestemmingsplan en de centrumvisie worden momenteel opgesteld door H&S adviseurs
 • Adviesbureau BRO voert momenteel in opdracht van H&S adviseurs een onderzoek uit naar de effecten van 2 supermarkten in het centrum voor het centrum specifiek en voor de gemeente als geheel
 • WSG voert momenteel gesprekken met eigenaren panden
 • De bedoeling is dat bestemmingsplan en centrumvisie december 2008 in het college besproken worden
 • Vervolgens komen deze dan januari 2009 in de raad
 • Begin 2009 zou vervolgens een nieuwe informatieronde volgen voor betrokkenen/belangstellenden in navolging van de informatie-avond 22-9
 • April 2009 zou het verkeersplan in de raad komen
 • 2009 volgt een aanpak van de Keizersdijk, dit betreft echter een reeds langer geplande aanpak van de riolering en is primair (nog) niet gericht op de centrumontwikkeling
 • Eind 2009/begin 2010 zou dan begonnen worden met de bouw van de supermarkt

Tot zover de actuele status volgens onze info en zoals verstrekt door H&S adviseurs. Het VOG-bestuur blijft de ontwikkelingen zeker voor u volgen en u informeren!