Afscheid WSG vrijdag 14 december

Dat doen we met een afscheidsbijeenkomst in ons kantoorpand aan de Markt 32 in Geertruidenberg. 

WSG in Geertruidenberg. © CHARLOTTE AKKERMANS

Ingekomen brief: 19-11-2018 :

Geachte relatie,

Het is zover, WSG draagt begin december haar volledige vastgoed over aan 8 regionale corporaties. Eind dit jaar wordt de werkorganisatie van WSG ontmanteld en beëindigd.

Beste oplossing voor de sanering van WSG
Met de overdracht van ons bezit aan 8 regionale corporaties, zijn de huurders verzekerd van een goede verhuurder die kan investeren in het vastgoed. Het is jammer dat dit het einde betekent voor de werkorganisatie van WSG, maar het belang van onze huurders staat voorop.

De komende weken dragen we onze kennis en dossiers over aan de 8 corporaties, 
Tot 1 december kunt u met uw vragen nog bij WSG terecht. Heeft u nog in te dienen facturen? Die ontvangen wij graag vóór 26 november. Dan kunnen wij nog tijdig voor betaling zorgen.

En dan breekt het moment aan om afscheid te nemen
Dat doen we met een afscheidsbijeenkomst in ons kantoorpand aan de Markt 32 in Geertruidenberg. Wilt u ons de hand schudden? U bent van harte welkom op vrijdag 14 december tussen 15.00 en 17.00 uur. Meldt u zich s.v.p. voor 1 december aan via afscheid@wsgnl.com, met vermelding van het aantal personen dat komt.

Ik dank u, ook namens alle WSG-medewerkers, van harte voor de samenwerking en voor het vertrouwen dat wij van u kregen. Wij wensen u alle goeds voor de toekomst.

Met hartelijke groet,

Liesbeth van Beek,
directeur-bestuurder

Markt 32-34
4931 BT Geertruidenberg
Postbus 112
4930 AC Geertruidenberg
T 0162 – 51 41 50
W http://www.wsgnl.com
K.v.K. nr. 18111987
BTW nr. 8088.92.216.B.01