Afsluiting Hoofdstraat en centrumvisie?

Ondernemersvereniging VOG is met 300 ondernemers uit de gemeente als lid een toonaangevende vereniging binnen deze gemeente. Ondernemersverenging VOG tracht ook gesprekspartner te zijn bij de gemeente over onderwerpen die het economisch belang aangaan en/of ondernemers betreffen. Recentelijk is overleg gevoerd over de afsluiting van de Hoofdstraat en de centrumvisie.

Afsluiting Hoofdstraat

Aangaande deze kwestie is er reeds diverse malen gecommuniceerd met raad en college. Voornaam discussiepunt hierbij was (en is) dat de gemeente de indruk wekt dat alle ondernemers in de Hoofdstraat instemmen met de afsluiting terwijl dit in werkelijkheid niet zo blijkt te zijn; behalve mondelinge bezwaren bij oa de informatieavond zijn door ondernemers ook schriftelijke bezwaren bij de gemeente ingediend.
Ondanks het uitdrukkelijke verzoek vanuit de VOG aan de gemeente enkele weken geleden om alsnog de dialoog aan te gaan met de in de Hoofdstraat gevestigde ondernemers blijkt dit tot op heden niet gebeurt te zijn. Op schriftelijke bezwaren van ondernemers is formeel gereageerd en de afsluiting wordt nu mogelijk gerealiseerd zonder gewenst overleg met gevestigde ondernemers. Aan raad en college is daarom nogmaals de vraag gesteld of zij voornemens zijn tot de gewenste dialoog over te gaan alvorens de daadwerkelijke afsluiting gerealiseerd wordt.

Centrumvisie

Om tot een daadwerkelijke aanpak van het centrum van Raamsdonksveer te komen is door de gemeente besloten om eerst een centrumvisie vast te stellen. Hiervoor is een klankbordgroep herontwikkeling centrum Raamsdonksveer ingesteld die afgelopen maanden, in overleg met door gemeente ingehuurde adviesbureau, een conceptvisie heeft vastgesteld. Afspraak was bij laatste overleg met aanwezige wethouders dat de conceptvisie in december aan de raad voorgelegd zou worden om te streven naar een definitieve visie voor 31 maart 2006 (vanuit de VOG wordt enige snelheid van belang geacht zodat zo spoedig mogelijk na de visievaststelling met de vervolgstappen begonnen kan worden).
Volgens de laatste info blijkt echter dat deze conceptvisie pas in januari aan de raad zal worden voorgelegd. Dit gebeurt zonder dat betreffende klankbordgroep van deze vertraging op de hoogte is gesteld en de redenen voor deze vertraging zijn nog onduidelijk. Deze vertraging zal mogelijk ook weer vertraging opleveren voor het vaststellen van een definitieve visie en daarmee vertraging voor het daadwerkelijk opstarten van een aanpak.
Komende periode zal vanuit de VOG nogmaals geprobeerd worden om deze visievaststelling prioriteit te laten krijgen zodat er zo spoedig mogelijk met een daadwerkelijke aanpak begonnen kan worden.

Meer informatie over ondernemersvereniging VOG en ander actueel nieuws is te vinden op de website vogweb.nl. De eerstvolgende bijeenkomst van de VOG is de nieuwjaarsborrel 20 januari as om 17.00u bij de Ark in Raamsdonksveer.