Irritaties door afsluiting Keizersdijk en Essenboom

Op de redactie zijn diverse reactie’s ontvangen waarin leden hun ongenoegen kenbaar maken. Reden om met weth. Van Oort te spreken.

Van verschillende ondernemers (leden en niet-leden) hebben we gisteren een stortbui aan reacties gehad over de afsluiting Essenboom en de aangekondigde afsluiting van de Keizersdijk.

De kritieken zoals:”Hoe moet ik op mijn bedrijf komen?“, “Hoe weten klanten en leveranciers mij te vinden?”, “Waarom wordt er vooraf niet duidelijk gecommuniceerd naar belanghebbenden?” en “Als de fouten zoals die met supermarkt Plus zijn gemaakt worden herhaald, dan zijn we flink de pineut!” zijn aanleiding de spoedlijn met de gemeente te openen.

Wethouder Kevin van Oort heeft de kritieken genoteerd en gaat e.e.a. op het gemeentehuis navragen.
In zijn antwoord geeft hij aan dat alle omwonenden van de Breetweerlaan/Essenboom via een brief en een informatieavond op 7 augustus op de hoogte gebracht zijn. Daarnaast is in het weekblad De Langstraat en in de Nieuwsbrief van gemeente Geertruidenberg een heldere uiteenzetting van de plannen gepubliceerd. Helder is nog niet of alle ondernemers op het Dombosch II zijn ingelicht. De korte zeer tijdelijke afsluiting van Dombosch II was aangekondigd. Vanochtend was de Essenboom dan ook weer vrij.

Begin volgende week zullen allen die woonachtig zijn of gevestigd zijn aan de Keizersdijk en Het Spant een Informatiebrief ontvangen. Hierin wordt de werkwijze en de genomen voorzorgmaatregelen in het kader van de bereikbaarheid uiteengezet.
Het gemeentebestuur garandeert een goede bereikbaarheid voor de bewoners, klanten en leveranciers van de gevestigde ondernemers van de Keizersdijk en Het Spant.

Ook neemt de gemeente contact op met het Dongemond College om ook de leerlingen op de hoogte te brengen van de plannen en een eventuele alternatieve route. Met de VOG is afgesproken ook hen voortaan vooraf te informeren.

Bron: VOG Webredactie