Afspraken Nationale Woonagenda moeten jaarlijks leiden tot bouw 75.000 huizen

Minister Kajsa Ollongren (Wonen) heeft woensdag de Nationale Woonagenda ondertekend.

Minister Kajsa Ollongren (Wonen) heeft woensdag samen met gemeenten, provincies, marktpartijen en corporaties de Nationale Woonagenda ondertekend. De afspraken moeten ertoe leiden dat er jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen worden gebouwd.
”We moeten creatief zijn”, aldus de bewindsvrouw.

Er zal volgens haar gebouwd moeten worden op oude industrieterreinen, in havengebieden, aan de rand van steden en ”soms zal er groen moeten worden opgeofferd”. Er moeten vooral ook passend worden gebouwd, voor bijvoorbeeld ouderen en alleenstaanden.

In het plan is aandacht voor drie punten: het versnellen van de woningbouw, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en de betaalbaarheid van het wonen.

Het akkoord moet ervoor zorgen dat er nu stappen worden gezet en plannen uitgewerkt. Tweemaal per jaar wordt de voortgang van het akkoord besproken.

Fonds
Er is onder meer afgesproken dat de partijen gaan kijken of er een fonds kan komen waaruit ”complexe” verbouwingen van binnensteden kan worden gefinancierd. Verder willen ze ”problematische situaties” op de woningmarkt aanpakken. Daarbij gaat het om toeristische verhuur, malafide verhuurders en problematische vakantieparken.

De partijen vinden het belangrijk dat het akkoord niet op zichzelf staat. Het moet aansluiten bij andere nationale agenda’s, zoals het gasvrij maken van woningen.

Woningtekort
Volgens Ollongren is te zien dat er positieve ontwikkelingen op de huizenmarkt zijn, maar blijft het nodig om “gericht afspraken te maken om de inzet te vergroten.” Hierbij noemt de minister als voorbeeld het vergroten van het middenhuursegment.

Vorig jaar kondigde de bewindsvrouw al aan een actievere rol te gaan spelen op de woningmarkt. Door de krapte, stijgen de prijzen en neemt het aantal woningaankopen af. Hierdoor zijn er tot 2025 volgens Ollongren 700.000 nieuwe woningen nodig.

Bron: Nu.nl