Afspraken ondernemerstafel Dombosch

21 april organiseerde de gemeente een ondernemerstafel met als thema: Parkeren vrachtwagens en handhaving op bedrijventerrein Dombosch. Tijdens deze bijeenkomst werd deze materie uitgebreid tussen gemeente en aanwezige ondernemers besproken. Volgende afspraken/toezeggingen zijn gedaan:

  • Aanpassen APV (mei-sept 2010, besluitvorming raad sept) zodat het niet meer toegestaan is te overnachten op Dombosch. Waarschuwend optreden BOA/Politie mei-okt en zo nodig verbaliseren vanaf nov 2010;
  • Parkeerverbod hoofdstructuurwegen (Zalmweg, Steurweg, Ramgatseweg, Lissenveld) op relatief korte termijn;
  • Evaluatie aanpak over 6 maanden.

Voorgaande afspraken zijn ook vastgelegd in het door de gemeente opgestelde verslag. Hierin niet opgenomen maar wel besproken is een voorgenomen parkeerverbod op de Elftweg. Een weg waaraan detailhandel gevestigd is/wordt (Praxis) en waarvan schoolgaande fietsers veelvuldig gebruik maken. Oktober 2009 is voor deze weg de realisering van fietssuggestiestroken aan 2-zijden aan ondernemers toegezegd maar onduidelijk is nog wanneer deze gerealiseerd gaan worden. Voor deze realisatie zal ook voor deze weg een parkeerverbod noodzakelijk zijn.