Alarm bij bedrijven over prijzen

Het Nederlandse bedrijfsleven, met name de industrie, maakt zich grote zorgen over de hoge prijzen van energie en andere grondstoffen die overal beginnen door te werken. Naar buiten roerden zich tot nu toe vooral de transporteurs en de fabrikanten van kunststoffen, maar de gehele industriële sector gaat eronder gebukt.

‘Wij krijgen veel zorgelijke signalen uit onze achterban’, zegt Frits de Groot, secretaris energie van werkgeversorganisatie VNO-NCW. ‘Het is een bedrijfslevenbreed probleem. De Groot: ‘In korte tijd zijn de energieprijzen sterk gestegen. Voor bedrijven is dat een forse lastenpost, en niet alleen voor transportbedrijven. Die kosten zijn niet altijd rechtstreeks of volledig door te berekenen aan de klanten. Dat betekent een aanslag op de winstmarge én het wakkert de inflatie aan. Wij roepen het kabinet daarom op geen maatregelen door te voeren die de inflatie verder opjagen zoals nieuwe en hogere milieuheffingen en hogere btw.

‘ Dure grondstoffen hakken erin Paul van Roon, directeur beleid van werkgeversorganisatie FME-CWM (technologische industrie), zegt dat behalve de hogere energieprijzen ook bijna alle andere grondstoffen duurder worden. En dat hakt erin, zeker bij industriële grootverbruikers en bedrijven in de basismetaal. ‘Ook de prijzen van zink, staal en aluminium zijn de laatste tijd fors gestegen. Voor sommige bedrijven maken de energiekosten de helft van de kostprijs uit. En er is sprake van een wederzijdse beïnvloeding. De staalprijzen bijvoorbeeld stijgen door een grotere vraag uit grote opkomende markten als India en China, maar ook door de oplopende energieprijzen.’ Verslechterde winstmarges Sommige bedrijven in de grootmetaal komen al in de problemen, constateert Van Roon. Dat is niet alleen te wijten aan de hogere energielasten. ‘Het is een optelsom van problemen. Daardoor dreigen verslechterde winstmarges en een verslechtering van de Nederlandse concurrentiepositie.’