Algemene Leden Vergadering VOG 2017

Hierbij nodigen wij de VOG-leden uit voor de A.L.V. 2017 op 6 juli 2017 om 20:30 uur bij De Stek, Kerklaan 19 Raamsdonksveer. Open om 20:00 uur, aanvang 20:30 uur.

Na de ledenvergadering is er gelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje op verhaal te komen met collega’s.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Verslag 2016.
  3. Jaarrekening 2016.
  4. Begroting 2017.
  5. Décharge verlening bestuur voor gevoerd beleid.
  6. Rondvraag
  7. Indien nodig Pauze
  8. Indien nodig beantwoording Rondvraag.
  9. Sluiting door de voorzitter.

Om een beeld van het aantal bezoekende leden te krijgen die avond, vraag ik u uw komst te bevestigen. (Klik op bevestigen). Rond 22:30 uur sluit de bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg,