Als de reden er niet is verzinnen we hem?

Na de ophef rondom de hoogbouwplannen in/nabij de historische kern van Geertruidenberg heeft het College zich nu ook uitgesproken tegen hoogbouw in het centrum. Ten aanzien van de geplande supermarkt in De Riethorst stelt men dat deze tevens een ondersteuning zal zijn voor de kleinere winkels, een positieve stimulans voor het functioneren van de Markt en een bijdrage aan de levendigheid.

Deze keuzes/kansen voor een supermarkt in de kern G’berg zijn begrijpelijk en hiermee zullen de meesten het eens zijn. Maar wat betreft de geplande grootte stelt het College dat het formaat supermarkt dat men wenst noodzakelijk is om economisch te renderen. En dit laatste klinkt vooral als een excuusreden.

Om de detailhandel binnen de gehele gemeente voldoende kansen/mogelijkheden te bieden is er geen discussie over het vestigen van een supermarkt in de Riethorst maar wel over het relatief grote formaat dat men wenst. Om dit bezwaar te pareren wordt nu door het College de renderendheid van een supermarkt als reden opgevoerd. En dit is vreemd aangezien er een supermarktketen bekend is die een kleiner formaat supermarkt aldaar wil exploiteren (zie ook onderstaande link) en er dus wel vanuit gaat dat dit renderend mogelijk is.

Wil men gewoon het formaat supermarkt zoals in de plannen vastgelegd omdat hierover al afspraken zijn gemaakt en toezeggingen zijn gedaan? Laat het College dit dan als reden opvoeren in plaats van het inschatten van de renderendheid van enige onderneming. Dit laatste is namelijk een expertise die des ondernemers is.