Alternatief plan voor knooppunt Hooipolder

Platform Raamsdonk komt met een alternatief plan dat een eind moet maken aan alle problemen zoals files en sluipverkeer.

Kooppunt Hooipolder. © Marcel van Dorst / MaRicMedia

Minder sluipverkeer door Raamsdonk en Waspik en geen extra asfaltwegen door de groene polders. 

Rijkswaterstaat is al enkele jaren bezig met plannen voor Hooipolder. Daarin komt een verbindingsboog van de A59 vanuit Made naar de A27 richting Gorinchem. Daarnaast vervalt op- en afrit 34 bij Raamsdonksveer en komen er nieuwe op- en afritten nabij Oosterhout. Gevolg: een nieuwe weg door de Kartuizerpolder moet verkeer van Oosterhout naar Raamsdonksveer leiden. Ook stijgt het sluipverkeer in de Langstraat-dorpen aanzienlijk.

Hogere verbindingsboog
Dat kan anders, dacht de bewonersgroep Platform Raamsdonk. “Wij kiezen voor een hogere verbindingsboog”, zegt Cees Melis. “Deze boog gaat in de tekeningen van Rijkswaterstaat onder de Oosterhoutseweg door, bij ons gaat de boog over de Oosterhoutseweg heen. Daardoor ontstaat er op het knooppunt ruimte om op- en afrit 34 te behouden. Alleen verleggen we de noordelijke afrit 34 naar een plek naar het westen, achter de sportvelden.” Juist het behoud van afrit 34 is voor het Platform Raamsdonk cruciaal: het sluipverkeer vermindert. “In het plan van Rijkswaterstaat moeten mensen uit Raamsdonksveer doorrijden tot Oosterhout. Dat gaan ze niet doen natuurlijk.”

‘Zeer enthousiast’
Bijkomend voordeel: het idee van de gemeente en provincie om een parallelweg tegen het sluipverkeer aan te leggen bij Waspik en Raamsdonk, is niet meer nodig. En dat klinkt de andere Raamsdonkse bewonersgroep Hooipolder Minus Plus als muziek in de oren. “Wij zijn zeer enthousiast”, zegt Michiel Som, die met name spreekt namens noordwest-Raamsdonk en agrariërs. “Wij hebben er altijd voor gepleit om een oplossing te vinden nabij het knooppunt zelf. Eigenlijk kun je concluderen dat er voor de parallelweg geen draagvlak is.” Som vindt dat het Geertruidenbergse gemeentebestuur ‘nog meer haar best’ moet doen voor Hooipolder op een hoger politiek niveau. “Om een volledig verkeersplein te krijgen.”

Knooppunt Hooipolder.

Flora en fauna
Chris Beaart van Platform Waspik vindt het lastig om uitspraken te doen over het alternatieve plan van Platform Raamsdonk. “Het lijkt een goede variant. Het moet nog verkeerskundig worden doorgerekend. Ook moet worden gekeken naar de invloed op flora en fauna. Een parallelweg is geen must, zolang er maar goed gekeken wordt naar het sluipverkeer in de kernen.”

Zeven varianten
Volgens wethouder Kevin van Oort worden momenteel zeven varianten voor Hooipolder doorberekend. “Als de resultaten bekend zijn, kunnen we vervolgstappen ondernemen en een schifting maken. Misschien is een variant wel veel te duur. Inhoudelijk ben ik het helemaal eens met Platform Raamsdonk. Alleen is de haalbaarheid bij Rijkswaterstaat wellicht discutabel. Daarom wil ik niet het risico nemen om enkel van dit plan uit te gaan. Stelt dat het niet haalbaar is, dan heb je geen alternatief.”

‘Openhouden afrit 34 niet in plan’
“Het is op dit moment zo dat wij het openhouden van op- en afrit 34 niet meenemen als uitgangspunt in onze planuitwerking”, reageert Rijkswaterstaat. “Dat betekent dat de ideeën die de bewoners hebben geuit – niet bij ons trouwens – niet passen binnen het ontwerp voor knooppunt Hooipolder. Rijkswaterstaat is hierover regelmatig in gesprek met de betrokken gemeenten. Zij weten ook dat wij deze op- en afrit niet meenemen in de verdere plannen.” De gemeente Waalwijk kon dinsdag niet reageren.

Bron: BN De Stem