ALV goed bezocht door VOG-leden

Grote opkomst tijdens bijeenkomst in De Stek. Plannen zijn gepresenteerd en financiële verantwoording is afgelegd. Leden tevreden…

Op verzoek van de leden is de ALV vroeg in het jaar gehouden. De opkomst was ook erg groot. Blijkbaar was er grote interesse in het wel en wee van de vereniging. En dat smaakt naar meer!

De voorzitter opende de vergadering en vertelde de leden wat het afgelopen jaar allemaal is georganiseerd en is gerealiseerd. Het aantal leden neemt toe en de relatie met de gemeente is goed. De communicatie via de website, de wekelijkse e-nieuwsbrief en periodiek in de krant is op niveau. Inmiddels beginnen we ook op social media goed te scoren. Moet ook wel want we willen een toonaangevende ondernemersvereniging zijn en blijven.

Ook werden de financiën besproken. We staan er meer dan goed voor. Daardoor kunnen in 2018 flinke projecten worden opgepakt: Een GENiaal weekend in het najaar (begroten E 40k) en digitale reclamezuilen op strategische plekken (globaal E 25k per stuk). Daarnaast blijven we actief in de informatievoorziening via website / e-nieuwsbrief, maar ook blijven we netwerken tijdens Network Borrels en Network Breakfasts.

Een ander belangrijk onderwerp wordt het nieuwe Omgevingsplan Dombosch (voorheen bestemmingsplan). We hebben zitting in deze werkgroep en zullen actief de leden informeren. Daarnaast zullen we met de VOG Academy u op strategisch niveau informeren zodat u uw belangen veilig kunt stellen.

We gaan de leden nader informeren over de verkiezingen. We hebben een reporter ingehuurd om ALLE partijen te interviewen. Binnenkort zullen we u nadere informeren over de standpunten van de partijen en u kunt dan zelf kiezen met welke partij uw onderneming het best wordt geholpen.

Bezoek onze Gallery voor de foto-impressie.

Bron: VOG-bestuur