Amer Bio WKC: op weg naar een CO2-neutrale toekomst

De centrales van RWE spelen een belangrijke rol in de energievoorziening. Ze zorgen voor leveringszekerheid op momenten dat het aanbod van wind- en zonne-energie sterk wisselt. En omdat biomassa meer en meer steenkool gaat verdringen leveren ze tevens een grote bijdrage aan de productie van duurzame energie en de reductie van CO2-uitstoot.

Dit verhaal heeft RWE onderbouwd in een folder die vanaf de website www.amercentrale.nl te downloaden is.

 Er wordt in gegaan op de vijf voordelen van een vergaand verduurzaamde Amercentrale.

  • Leveringszekerheid en CO2-reductie
  • Levering van duurzame warmte
  • Unieke kennis en ervaring met biomassa
  • Aanjager van de biobased economy
  • Duurzame biomassa ook goed voor de havens

In de folder is ook ruimte besteed aan de recente ontwikkelingen in de energiesector, zoals het Klimaatakkoord van Parijs, het Nederlandse Energieakkoord en de eind vorig jaar verschenen Energieagenda. Derde onderdeel is een infographic die de toekomst van de Amercentrale schetst.

Bron: RWE