Amercentrale blijft nog zeker tot 2040

‘Niet van plan om te stoppen’ Die intentie spreekt RWE-directeur Taco Douma uit. “Er wordt soms gesproken alsof hier alles weggaat.

Dat is voorbarig. Wij zijn niet van plan om onze activiteiten te stoppen.” Doel is om voor 2030 de centrale volledig op biomassa te laten draaien.

erder werd door de landelijke politiek gezinspeeld op de sluiting van kolencentrales. Ook presenteerde de gemeente Geertruidenberg een visie om het Amercentrale-terrein in te richten als natuur- en recreatiegebied, vooruitlopend op een mogelijk vertrek van RWE.

‘Zitten hier met plezier’
Volgens Douma wordt de discussie vooral door de buitenwacht gevoerd. “Het is net als met een huis. Mensen vragen: u zult hier over vijf jaar wel niet meer zitten? Hoezo? Wij wonen hier met plezier en hebben daar nooit een andere mening over gehad. En zoals je een huis onderhoudt, zo zul je de centrale moeten onderhouden.” Dat het rijk kolencentrales wil sluiten, deert de Amercentrale niet, meent Douma. “Wij verminderen al het gebruik van kolen. En hoe de wereld er in 2040 precies uitziet, durf ik nu niet te zeggen.”

Biomassa
Nog deze maand hoopt RWE deels biomassa mee te stoken. Deze houtpallets komen uit de Baltische staten. Zoals Litouwen. Hiervoor krijgt de centrale acht jaar subsidie van het rijk, in totaal 1,7 miljard euro. Of het nog lucratief is om biomassa te stoken als die subsidie ophoudt? Douma: “Het is afwachten hoe de markt dan is, of de energieprijzen hetzelfde zijn. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om een concurrerende biomassabrandstof te ontwikkelen. De prijs van biomassa moet tegen die tijd lager zijn geworden.”

‘Dagen dat het amper waait’
De centrale genereert elektriciteit. De restwarmte wordt via het Amerwarmtenet verspreid over huishoudens en bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made. Volgens Douma moet de centrale juist blijven voor de continuïteit. “Er zijn dagen dat het amper waait, qua energie-opwekking kunnen er per dag grote verschillen zijn. Maar je hebt wel te maken met een leveringsbetrouwbaarheid van elektriciteit. Dus je hebt naast wind meerdere bronnen nodig. Zoals een regelbare centrale.”

Bron: BN De Stem