Annulering discussieconferentie 20 okt

6 oktober ontving het VOG-bestuur een uitnodiging van burgemeester en wethouders voor de Discussieconferentie Economisch Beleid op maandag 20 oktober 19.30u in het Louwman Collection Nationaal Automobiel Museum. Vandaag (16 oktober) hebben we echter een schrijven ontvangen middels welke men de bijeenkomst weer annuleert. Het VOG-bestuur vindt dit zeer teleurstellend en wijst met nadruk de suggestie af (zoals uit schrijven opgemaakt zou kunnen worden) dat de ondernemers de oorzaak zijn van de annulering.

Na de startconferentie Economisch Beleid 10 oktober 2007 zou er een externe en interne werkgroep opgericht worden die de startconferentie zou evalueren en de daarop volgende discussieconferentie zou voorbereiden (gepland januari 2008). Van enige externe werkgroep is tot op heden geen sprake geweest en een interne werkgroep is het VOG-bestuur onbekend. Door omstandigheden was de discussieconferentie 10 maanden later en nu gepland voor 20 oktober as. 10 werkdagen voorafgaand aan deze bijeenkomst zijn door het college uitnodigingen hiervoor verstuurd en een overzicht aan wie uitnodigingen zijn verstuurd wilde men helaas niet verstrekken. Vervolgens is het VOG-bestuur wel geïnformeerd over de opzet van de avond en tot onze verrassing week dit in grote mate af van de opzet die eerder gecommuniceerd was (een opzet zoals ook omschreven was in de uitgangspuntennotitie).

Nu wordt de avond echter kort tevoren geannuleerd omdat ‘te weinig vertegenwoordigers van andere ondernemingen in de gelegenheid zijn op deze avond aanwezig te zijn’. ‘Deze te beperkte deelname, en dus te geringe diversiteit, heeft ons doen besluiten deze discussieconferentie niet door te laten gaan’.

Juister was het echter geweest wanneer men de oorzaak had gezocht in de wijze waarop de vorige bijeenkomst navolging heeft gekregen en de wijze waarop men nu uitnodigde. De annulering valt dan immers het college te verwijten en enige suggestie richting de ondernemers is in deze niet juist. Men gaat zich nu beraden ‘hoe men kennis kan nemen van de ideeën die er leven binnen het Geertruidenbergse bedrijfsleven’. Wellicht dat het VOG-collectief van 352 ondernemers hierbij kan helpen……..