Arendse sluit sporthal Parkzicht

Persbericht zoals heden verspreid door Arendse Health Club:Vanwege onder meer de zeer slechte staat van het dak van Sporthal Parkzicht te Raamsdonksveer ziet Arendse zich genoodzaakt om met onmiddellijke ingang de deuren van Parkzicht te sluiten en de aldaar sportende verenigingen onder te brengen in Sporthal De Veste.

Arendse, die Sporthal Parkzicht huurt van WSG, kampt al langere tijd met steeds ernstigere lekkages in Parkzicht. Alhoewel Arendse gedurende langere tijd goede hoop had dat eigenaar WSG de lekkages zou oplossen, is dat niet het geval gebleken. Uit een onlangs op verzoek van Arendse uitgevoerd onderzoek komt naar voren dat het dak volledig is versleten en vervangen dient te worden.

Eigenaar/verhuurder WSG is naar haar zeggen vanwege liquiditeitsnood en het toezicht waaronder zij staat van het Centraal Fonds Volkshuisvesting niet in staat om het dak te laten herstellen of vervangen. Daarnaast moest Arendse eerder deze week vernemen dat de waterleiding in Parkzicht niet voldoet aan wetgeving die per 1 juli 2011 is ingegaan. Arendse heeft vervolgens noodgedwongen moeten besluiten om thans de deuren van Parkzicht te sluiten.

Voor Arendse is het uit veiligheidsoverwegingen niet langer verantwoord om sporters tot de sporthal toe te laten. Bij regen staan de sportvloeren namelijk gedeeltelijk blank.

In de voorbije dagen is Arendse druk doende geweest om alternatieven te vinden voor de bij haar sportende verenigingen. Het is haar thans gelukt om alle uit de omgeving komende verenigingen onder te brengen in sporthal De Veste. Op dit moment worden de betrokken verenigingen over de gevolgen hiervan geïnformeerd. Arendse betreurt dat zij deze maatregelen moet nemen, maar kan op dit moment de veiligheid van sporters in sporthal Parkzicht gewoonweg niet langer garanderen.