Een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving waar alle ondernemers in de zone aan meebetalen.

Het bestuur van de VOG is groot voorstander van een bedrijveninvesteringszone op het bedrijventerrein Dombosch en steunt dit initiatief onvoorwaardelijk. Op de website van de Stichting BIZ-Dombosch leest u wat de BIZ Dombosch inhoudt, wie de personen zijn achter de samenwerking BIZ Dombosch en welke activiteiten de Stichting BIZ-Dombosch ontplooit.

Belangrijk is dat het cameratoezicht en de surveillance gehandhaafd  blijft, en zo mogelijk op een breder en kwalitatief hoger niveau. Na de plaatsing van de camera’s en de inzet van de surveillance, daalde de inbraken in aantal naar 10% van het aantal van de voorgaande jaren. De gevolgen van het verlies van deze preventieve voorzieningen op het bedrijventerrein laat zich dus niet raden!

Stem dus vóór de BIZ-toepassing en het handhaven van het cameratoezicht en de surveillance op het bedrijventerrein Dombosch!