Baas bepaalt integriteit organisatie

Het niet nakomen van afspraken, het pesten van collega’s of het lekken van vertrouwelijke informatie: het mag niet. Maar als de baas het wel doet, kopiëren medewerkers dat gedrag snel. Laat de baas een steekje vallen, dan zijn de medewerkers niet alleen eerder geïriteerd dan bij hun collega’s, de kans is bovendien groter dat zij over de scheef gaan.

Zo blijkt uit verschillende onderzoeken.

Uit onderzoek in 2002 bleek reeds dat ruim een kwart van de ondervraagde werknemers zegt afspraken niet na te komen omdat de eigen leidinggevende dat ook niet doet. Hetzelfde geldt voor het pesten van collega’s, plegen van fraude of lekken van vertrouwelijke informatie.

Ook anno 2012 wordt eenzelfde vastgesteld. Werknemers hebben namelijk van nature de neiging zich te spiegelen aan gedrag van leidinggevenden. Het ongewenst gedrag van de leiding wordt dan informeel tot norm verheven waarmee de integriteit in het geding kan komen. Een ontwikkeling die zowel bij bedrijven als in de openbare sector valt waar te nemen.