Bank kan krediet niet zomaar opzeggen

Sinds het faillissement van het familiebedrijf Oad september vorig jaar, is er volop discussie over de rol van de bank bij een faillissement. Mag een bank altijd de stekker uit een bedrijf trekken door bijvoorbeeld een krediet in te trekken?

Het is natuurlijk niet zo dat een bank aan verliesfinanciering hoeft te doen. Dat is niet haar rol. Daar zal bijna iedereen het over eens zijn. Anderzijds is het wel zo dat banken soms de druk op een in zwaar weer verkerende onderneming wel erg snel opvoeren.

Het is echter niet zo dat een bank zomaar de kredietkraan mag dichtdraaien en dat wordt ook bevestigd door gerechtelijke uitspraken. De bank heeft op grond van haar maatschappelijke functie een bijzondere zorgplicht. Een kredietfaciliteit opzeggen, kan alleen als er een zwaarwegend belang voor bestaat, en deze opzegging voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.