Bank mag krediet niet zomaar opzeggen

Om te kunnen ondernemen heb je geld nodig en geld van (het krediet bij) een bank is hierbij het meest gebruikte middel. Maar mag een bank zomaar een bedrijfskrediet opzeggen?

Het opzeggen van een bedrijfskrediet kan begrijpelijk zijn wanneer een bedrijf niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Maar meerdere ondernemers laten afgelopen weken horen dat de bank probeert het bedrijfskrediet op te zeggen terwijl ze gewoon aan hun verplichtingen voldoen.

Banken kijken vanwege de economische ontwikkelingen en regelgeving tegenwoordig met veel aandacht naar de uitstaande kredieten. Bezuinigingen en versteviging van de balanspositie lijken hierbij belangrijke doelstellingen te vormen. Maar mag een bank zomaar een bedrijfskrediet opzeggen? Nee dus:

  • Op grond van de algemene voorwaarden kan een kredietrelatie in beginsel door een bank worden opgezegd
  • Maar dat kan niet willekeurig
  • Er zijn eisen van redelijkheid en billijkheid: zo dient er een zwaarwegende grond voor de kredietopzegging te bestaan
  • Ook heeft de bank door haar maatschappelijke functie een bijzondere zorgplicht en moet een kredietopzegging minimaal overeenstemmen met de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit

Laat u dus niet te makkelijk overhalen door de bank om een bedrijfskrediet te beëindigen. Ook niet wanneer uw accountmanager dit adviseert ‘omdat u er toch geen gebruik van maakt’. Want eenmaal weg zal het een stuk lastiger zijn het/enig krediet weer te verkrijgen.