Bankkrediet wordt lastiger?

Bankkrediet is sinds de crisis niet meer vanzelfsprekend. Een uit ABN Amro en RBS voortgekomen Britse adviesfirma raadt bedrijven aan haast te maken met hun financieringsplannen.

De Nederlandse banken ontkennen het of geven de schuld aan de verminderde kredietvraag van het bedrijfsleven als ernaar wordt gevraagd. Het Nederlandse bedrijfsleven klaagt namelijk steen en been dat het tevergeefs bij banken aanklopt voor krediet. De banken zeggen dat zij niet hard op de kredietrem trappen. Hier lopen de perceptie van de ondernemingen en die van het bankwezen flink uiteen.

In Groot-Brittannië heeft het ‘Institute of Directors’, een lobbygroep van de werkgevers, het eens laten uitzoeken. Daaruit blijkt dat de Britse banken vorig jaar 57% van de kredietaanvragen hebben afgewezen. Sommigen moesten in arren moede zelfs hun toevlucht nemen tot creditcards. Het instituut gaat het resultaat voorleggen aan de Britse overheid, omdat ook daar de banken volhouden dat zij de meerderheid van de kredietaanvragen honoreren. Het is de eerste keer dat het instituut gegevens heeft verzameld over de schaarste van krediet, zegt de woordvoerder tegenover het persbureau Bloomberg.

Ook in het Verenigd Koninkrijk hebben banken steun gekregen van de staat om overeind te kunnen blijven. RBS – een van de drie kopers van ABN Amro – en Lloyds Banking Group horen daarbij. Maar ook zij zijn in gebreke gebleven met het honoreren van bindende verzoeken om meer geld uit te lenen, zo bleek uit een rapport van vorige week.

In Groot-Brittannië schuiven de banken de terugloop van de kredietverlening ook op het conto van de verminderde vraag als gevolg van de recessie. ‘De genationaliseerde en semi-genationaliseerde banken danken hun bestaan aan ons, de belastingbetaler. Zij moeten hun verplichtingen nakomen om meer uit te lenen tegen redelijke tarieven’, zo reageerde woordvoerder Vince Cable van de Britse partij de Liberale Democraten op de cijfers van het directeureninstituut. Het Britse instituut heeft in december 1045 bedrijfsdirecteuren ondervraagd. Een kwart heeft geantwoord met de melding bankkrediet te hebben aangevraagd in het afgelopen jaar. Hiervan werd 57% afgewezen. Het tekort aan krediet dwingt sommige bedrijven over te gaan tot leningen op de openbare kapitaalmarkt.

Gezien de stagnerende kredietverlening bij banken raadt het Britse Bishopsfield Capital Partners bedrijven aan vaart te maken met herfinancieringsplannen. Ondernemingen moeten hun financieringsbronnen actief gaan spreiden.