Bedrijfsleven Brabant moeizaam uit dal

De robuuste opleving van de Brabantse economie in de eerste maanden van dit jaar heeft zich niet voortgezet. Nog altijd heeft 54 procent van de bedrijven veel tot heel veel last van de crisis. Het aantal bedrijven dat aangeeft herstel te zien, is sinds april nagenoeg onveranderd gebleven op 58 procent. De gemiddelde cijfers worden in negatieve zin beïnvloed door de zware crisis die nog altijd de bouwsector in zijn greep heeft.

Beter dan gemiddeld zijn de scores uit Zuidoost Brabant, waar de sterk conjunctuurgevoelige bedrijven als eerste ondergingen in de crisis en nu als eerste weer goed gevulde orderportefeuilles laten zien. Het herstel gaat er wel gepaard met een steeds hardere concurrentiestrijd.

Een en ander blijkt uit onderzoek van de Brabantse kranten in samenwerking met de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en de Metaalfederatie. Het is de zesde enquête sinds in het najaar van de 2008 de crisis in Nederland hard toesloeg.

Oktober vorig jaar gaf de enquête een uiterst somber beeld te zien. De crisis had zich verdiept, verbreed en zou langer gaan duren. In april van dit jaar was er dan toch het lang verwachte overtuigende herstel van de industrie. Maar daar is het voor dit jaar wel bij gebleven. Dat strookt overigens met de voorspellingen, waarin 2010 een ‘overgangsjaar’ werd genoemd. Het echte herstel zou in 2011 moeten komen. De Brabantse ondernemers stellen hun verwachtingen ook dienaangaande fors bij, zo blijkt uit de enquête. In april zei de helft voor een herstel in 2010 te gaan; nu zegt 43 procent pas herstel te verwachten in 2011 en 42 procent pas in 2012 of nog later. De zakelijke dienstverlening is in deze het meest optimistisch; de bouw veruit pessimistisch.

Directeur Henk Oderkerk van de BZW spreekt van een ‘aazelende economie’. “Geen swung naar boven, maar ook geen daling. Je ziet dat bedrijvenvooral inzetten op continuïteit en geen gezonde jaarrekenig. Het gaat de goede kant uit, maar minder snel en het einde is nog niet in zicht.”

In een eerste reactie zegt de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant uit de cijfers bevestigd te zien dat de crisis in Brabant ‘ongekend diep is geweest. Dat heeft een vertragend effect op het herstel. Reden wellicht ook, zo stelt SER-secretaris Leo Dubbeldam dat de cijfers enigszins teleurstellend zijn ten opzichte van het actuele beeld dat wij van de economie hebben. Hij duidt daarbij op zaken als stijgend ondernemersvertrouwen, meer bedrijfsinvesteringen en een aantrekkende vraag naar personeel.