Bedrijfsleven verwacht snel herstel economie

Van de Nederlandse ondernemingen zegt 71% in meer of mindere mate negatief te worden geraakt door de huidige economische omstandigheden. Maar 51% denkt dat de economie dit jaar nog zal verbeteren. Verder zijn het vaak de korte termijnmaatregelen waar bedrijven naar grijpen om de recessie het hoofd te bieden. Er is weinig aandacht voor aanpassingen die de onderneming op lange termijn sterk kunnen houden.

Dit blijkt uit onderzoek, gehouden door Deloitte, onder 516 Nederlandse bedrijven. Ruim 69% van de bedrijven heeft de afgelopen zes maanden de ondernemingsstrategie geëvalueerd, maar voor 34% van deze bedrijven leidt dit niet tot aanpassingen in de strategie. Opvallend is dat de bedrijven die wel maatregelen nemen, vooral grijpen naar de meest voor de hand liggende ingrepen: bezuinigingen op het gebied van personeel en algemene kostenreductie. Driekwart van de ondernemingen heeft maatregelen genomen om kosten te verlagen of is dit van plan. Meer dan de helft (56%) gaat de kosten verlagen met 1% tot 5%.

‘Dit laatste is een opvallend laag percentage. Ook in normale omstandigheden zou een bedrijf elk jaar zijn kosten moeten verlagen met 1% tot 5%. Bedrijven die denken dat ze hun mogelijke omzetverlies hiermee goed kunnen maken, komen bedrogen uit’, zegt Oscar Snijders, partner bij Deloitte. ’De huidige markt vraagt om scenario’s die rekening houden met een terugval in omzet van 20% tot 30% en de bijbehorende aanpassingen in strategie. En die aanpassingen moeten meer behelzen dan kostenreductie alleen’.

Slechts 27% van de ondernemingen die zich bezighoudt met kostenreducties past ook het business model aan. Er wordt voornamelijk gesneden in de kosten van personeel (49%) en in indirecte kosten (48%). ‘Wat men nu ziet is dat bedrijven gaan voor de ‘quick wins’, dus snijden op de plekken waar dit het gemakkelijkst gaat’, zegt Erik Nanninga, partner bij Deloitte. ‘Bedrijven zijn zich waarschijnlijk wel bewust dat dit op lange termijn en bij een langer durende recessie niet voldoende is, maar handelen daar nog niet naar. Om sterk uit de recessie te komen, zal er kritisch gekeken moeten worden naar het business model en moeten er maatregelen genomen worden die verder reiken dan de makkelijkste weg.’