Bedrijven moeten weg van Gasthuiswaard

Ad Vreeswijk van ABC International Trade roept de gemeente Geertruidenberg op in gesprek te gaan met Essent over de herbestemming van de opstallen en het binnenterrein rond de Dongecentrale (bedrijventerrein Gasthuiswaard). Het energiebedrijf heeft de huurders recent laten weten dat de huur met het oog op het aflopen van de milieuvergunning van de centrale in 2012 wordt opgezegd.

Hoewel Essent het recht heeft de huur op te zeggen, heeft Vreeswijk de messen al geslepen. ‘Ik ga tot het gaatje. Ik moet wel, want ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik kan een nieuwe ruimte nooit betalen. De opzegtermijn is zes maanden, maar ik denk met een beroep op ontruimingsbescherming het proces nog wel een jaar of drie te kunnen rekken.’ Momenteel zitten aan het binnenterrein Heavy Decor (creatief metaalbewerken), SPS (fabrikant van motorfietsen) en ABC International Trade (fabrikant en leverancier van lawaaibeperkende producten).

De Dongecentrale zelf is industrieel erfgoed, de overige panden om het binnenterrein genieten geen beschermde status. Essent-woordvoerder Rik Hammer: ‘Er is gesproken over verschillende opties, zoals de sluiting van de centrale rond 2012, of een mogelijke doorstart, maar geen van beide is concreet. Wel zeker is dat het terrein aangepast moet worden. Het heeft in ieder geval niets te maken met het niet laten doorgaan van centrale Amer 10 of de overname door RWE.’

Voor ieder van de huidige huurders geldt dat de huur fors naar boven zal gaan op het moment dat ze moeten verhuizen. Nog los van het financiĆ«le aspect, snapt Vreeswijk niet waarom de industriĆ«le omgeving moet worden aangetast. ‘Wij willen als huurder graag meedenken, bijvoorbeeld door de panden samen met de gemeente te exploiteren’, schreef Vreeswijk in een brief aan de raadsleden. ‘Er is binnen de gemeente veel vraag naar betaalbare ruimten voor bijvoorbeeld pop-oefenruimtes of expositieruimten voor kunstenaars.’

Vorige week maandag zouden alle betrokkenen inspreken tijdens de commissievergadering Grondgebiedzaken. Te elfder ure werd ‘onder druk van de directie van Essent’, zoals Vreeswijk het stelt, gebruik van dat democratisch recht alsnog afgemeld. Essent ontkent de bewering van de bedrijven dat het hen geadviseerd heeft niet in te spreken, omdat de sfeer zich anders wel eens zou kunnen verharden ten nadele van de betreffende bedrijven.