Behoefte ondernemers aan ruimte

Recentelijk is de Kamer van Koophandel een onderzoek gestart naar de behoefte aan bedrijfsuitbreidng bij plaatselijke ondernemers/bedrijven. Uit de eerste reacties blijkt dat er sprake is van een significante behoefte: er zou op basis van deze cijfers een behoefte zijn van bijna 18 hectare binnen afzienbare tijd!

De gemeente Geertruidenberg lijkt wat afstandelijk ten opzichte van de uitbreiding van bedrijvigheid binnen de gemeente. Duidelijk is in ieder geval dat bedrijvigheid van buiten de gemeente Geertruidenberg niet voorgestaan wordt. Men geeft echter wel aan dat men de aanwezige bedrijvigheid wi stimuleren en de ‘ruimte’ wil bieden. Politieke statements waarvan middels dit onderzoek aangetoond wordt dat hiermee in een behoefte voorzien kan worden.

Dat er sprake is van een grote ondernemersdynamiek binnen de gemeente Geertruidenberg is duidelijk. Het bestaan van ondernemersvereniging met 340 plaatselijke ondernemers als lid is hier een toonbeeld van. Aangezien ook binnen ondernemersland stilstand achteruitgang is zijn deze ondernemers/bedrijven continu in ontwikkeling. En hiervoor is ruimte nodig terwijl die binnen de gemeente niet meer beschikbaar en in ieder geval niet meer uitgeefbaar is. Het onderzoek van de Kamer van Koophandel toont echter een significante behoefte aan ondernemingsruimte aan en het college zou hier haar conclusies uit mogen trekken wanneer zij de gestelde doelstellingen wil nastreven. Men wil immers randvoorwaardenscheppend en stimulerend zijn richting het bedrijfsleven.

Middels het onderzoek wordt het VOG-bestuur gesterkt in de al bestaande gedachte dat er bij de ondernemers behoefte is aan ruimte en dit standpunt zal dan ook leidend zijn bij vervolgoverleg en -acties.