Belang toerisme in O’hout

De gemeente Oosterhout voert voor de derde keer een onderzoek uit naar toerisme binnen de gemeentegrenzen. Daarbij kijkt de stad vooral naar het aantal bezoekers en hun uitgavenpatroon. In 2002 en 2006 rondde Oosterhout soortgelijke onderzoeken af; de resultaten van het huidige onderzoek worden begin 2010 verwacht.

De eerder uitgevoerde onderzoeken leverden duizelingwekkende resultaten op. In 2006 gaven toeristen in Oosterhout bijna 150 miljoen euro uit. Vooral dagjesmensen blijken vaak en diep in de buidel te tasten. Tijdens ruim vier miljoen bezoeken aan Oosterhout gaven zij ongeveer 100 miljoen euro uit bij winkelsessies. Bovendien besteedden dagjesmensen en campingbezoekers nog eens 50 miljoen euro aan horecabezoek, uitstapjes en verblijfskosten in Oosterhout en de omliggende kerkdorpen. Ongeveer een tiende van de werkgelegenheid in Oosterhout heeft een directe of indirecte link met het toerisme, zo bleek uit het laatste onderzoek.”