Ben zuinig op de detaillisten!

Met het recente bekend worden van de plannen voor de aanpak van het centrum in R’veer lijkt een daadwerkelijke aanpak binnen het vizier te komen. Aandacht voor de aanwezige en gewenste detailhandel is nu echter cruciaal om te komen tot een levendig centrum.

Onderzoekcijfers geven aan dat zo’n 50% van de koopkracht (mbt niet-dagelijkse boodschappen) van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg buiten de gemeente wordt gespendeerd. In de omliggende gemeenten wordt tevens flink geïnvesteerd in nieuwe en betere m2 winkeloppervlakte. Door nu niet gezamenlijk tot een doelgerichte aanpak te komen lopen we het risico dat die 50% alleen maar groter wordt.

Ook is het belangrijk om te werken aan de innovativiteit van de detailhandel/winkeliers en het aanwezige parkeergemak tov omliggende gemeenten. Een winkelier binnen de gemeente moet het namelijk niet hebben van de omvang van het assortiment en de prijs. Zij moeten uitblinken op het gebied van de klantvriendelijkheid en de samenstelling van het assortiment inclusief de gratis parkeermogelijkheden. De leeftijd van ondernemers en/of het ontbreken van rendement kan echter een belemmering vormen voor de noodzakelijke innovativiteit en ook op dit punt kan een doelgerichte aanpak minimaal zinvol zijn. Ook kan het bestaande parkeergemak onder druk komen te staan en zal dan een minder onderscheidende factor worden terwijl dit één van de weinige onderscheidende factoren is.

Een gezamenlijke doelgerichte aanpak gericht op behoud/versterking van de detailhandel/detaillisten wordt door ondernemersvereniging VOG zinvol geacht en hieraan verleent de VOG dan ook graag haar medewerking. Tevens dient er aandacht te zijn voor het feit dat het voor sommige ondernemers wel eens echt lastig kan worden wanneer het centrum op de schop gaat. Dit kan namelijk gepaard gaan met tijdelijk omzetverlies en in andere gemeenten zijn gevallen van ondernemers bekend die toen echt in de problemen kwamen. Dit heeft daar zelfs faillisementen en andere ellende veroorzaakt. Ondernemers houden die er al zijn is immers altijd makkelijker dan er afscheid van nemen en proberen nieuwe te vinden.