Benzinelucht op Keizersdijk

Info verstrekt door de gemeente zoals door ons gesignaleerd op geertruidenberg.nl:Tijdens graafwerkzaamheden in de verontreinigde grond op de Keizersdijk komt een sterke benzinelucht vrij. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de geurwaarneming groter of kleiner zijn.

Vorige week was het warm en stond er weinig wind waardoor de geurwaarneming groter is dan op koudere dagen met veel wind. De aannemer neemt maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De verontreinigde grond wordt zo snel mogelijk in kleine vakken ontgraven en afgevoerd. Aan het einde van de dag en in het weekend wordt de verontreinigde grond die nog niet is verwijderd afgedekt. Daarnaast is een speciale afzuigunit geplaatst, die de lucht direct bij de ontgraving afzuigt.

De gezondheidsaspecten van deze bodemsanering zijn met de GGD besproken. In de omgeving van de sanering worden continue luchtmetingen uitgevoerd. De resultaten van de tot nu toe uitgevoerde metingen zijn aan de GGD overlegd. De GGD geeft aan dat de mensen in de omgeving van de saneringslocatie geen gezondheidsrisico’s lopen. Met eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente (0162-579 579) of mevr. Scholtes van de GGD (0900 – 3686868).