‘Bescherming’ voor Bergse Rivierkade

De gemeente Geertruidenberg wil met een speciaal besluit ‘ongewenste ontwikkelingen’ tegengaan bij de Rivierkade. De locatie Rivierkade in Geertruidenberg is in beeld voor woningbouw.

Op 1 maart beslist de gemeenteraad van Geertruidenberg over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een ‘voorbereidingsbesluit’ te nemen. De bedoeling van dit besluit is dat er geen bouwvergunningen meer aan derden worden verleend. Ook aanlegvergunningen voor boten en schepen zullen voorlopig niet meer verleend worden.

De Rivierkade maakt deel uit van de bestemmingsplannen De Brand en Dongeoevers Amerkant. Het betreft een volgens burgemeester en wethouders ‘slecht functionerend’ bedrijventerrein, dat voor een deel nog steeds braakliggend is. Het terrein valt binnen het provinciale pilotproject ‘Bouwen binnen strakke contouren’. Dat project maakt het de gemeente Geertruidenberg mogelijk om de komende jaren extra woningen te bouwen. De bouw van Dongeburgh valt ook onder dit project. Op initiatief van de Woningstichting Geertruidenberg (WSG) is door het stedenbouwkundig adviesbureau Welmers uit Gorinchem ‘een verkennende visie’ opgesteld voor de Rivierkade. Daarin worden de kansen en potenties van het gebied uiteengezet. Er is rekening gehouden met een mogelijke verplaatsing van zowel de brandweerkazerne als de gemeentewerf.

Deze week werd er in de commissie Grondgebiedszaken stevige kritiek op het collegevoorstel geuit. Enkele raadsleden vinden dat het college niet op voorhand met een partij (WSG) in zee had moeten gaan. Het college ziet het initiatief van de WSG echter als ‘aanzet’. De studie heeft volgens burgemeester en wethouders een vrijblijvend karakter. Het zou slechts de bedoeling zijn om aan te geven hoe kansrijk dit gebied in de ogen van het college is. Binnen het pilotproject ‘Bouwen binnen strakke contouren’ kan de gemeente Geertruidenberg de komende jaren extra woningen bouwen aan de Rivierkade.