Besluit bijstandverlening zelfstandigen wijzigt per 1 januari a.s

Nederland heeft een sociaal vangnet voor zelfstandige ondernemers, het Bbz 2004.

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het Bbz 2004 op een aantal onderdelen. De belangrijkste gevolgen voor ondernemers zijn:

Ouderenregeling zelfstandigen
Vanaf 1 januari 2020 kunnen oudere zelfstandigen van 55 tot 60 jaar, met een niet-levensvatbaar bedrijf, geen beroep meer doen op de Bbz-ouderenregeling. De Bbz-ouderenregeling biedt oudere zelfstandigen vanaf 55 jaar de mogelijkheid hun niet levensvatbare bedrijf met een inkomensaanvulling tot aan de pensioengerechtigde leeftijd voort te zetten. Met ingang van 1 januari 2020 is de regeling enkel nog beschikbaar voor oudere zelfstandigen, die geboren zijn voor 1 januari 1960.

Zelfstandigen van 55 tot 60 jaar met een niet-levensvatbaar bedrijf, kunnen tot 31 december 2019 bij de gemeente een aanvraag indienen voor de Bbz-ouderenregeling.

De afbouw van de Bbz-ouderenregeling heeft geen gevolgen voor bestaande gebruikers van deze regeling.

Binnenvaart
Gemeente Geertruidenberg is vanaf 1 januari 2020 geen centrumgemeente meer voor aanvragen van ondernemers in de binnenvaart. Ondernemers in de binnenvaart moeten vanaf 1 januari 2020 een aanvraag voor Bbz-bijstandsverlening indienen bij hun woongemeente en indien die ontbreekt, bij de gemeente van de feitelijke ligplaats ten tijde van de aanvraag.
De wijziging heeft geen gevolgen voor de bijstandverlening aan bestaande Bbz-cliënten in de binnenvaart. Voor bestaande cliënten wordt de bijstandverlening ongewijzigd uitgevoerd door gemeente Geertruidenberg.

Meer informatie
Heeft u vragen over de wijzigingen Bbz? Neem dan contact op met de gemeente via e-mail: bbz@geertruidenberg.nl.

Bron: gemeente Geertruidenberg – 26-11-2019