Besluit Dijkversterking G’berg en Amertak

Op dinsdag 16 mei nam het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta een definitief besluit over het voorkeursalternatief voor project ‘dijkversterking Geertruidenberg en Amertak’

in de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout. Bij het maken van de keuze voor het besluit heeft het dagelijks bestuur diverse criteria zorgvuldig afgewogen, waaronder veiligheid, draagvlak, ruimtelijke inpassing en kosten. In het definitieve besluit staat voor het waterschap waterveiligheid voor nu en in de toekomst voorop.

Amertak en de Donge-Oost
Een deel van de opgave betreft de dijken langs de Amertak en de Donge in de gemeente Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. Bij de Amertak is gekozen voor een verticale constructie zoals een damwand of andere oplossing. Ook pakt het waterschap de steenbestorting op de dijken aan weerszijden van de Amertak aan. Voor het stuk dijk aan de oostzijde van de Donge (Dombosch) is ook gekozen voor een verticale constructie. Deze keuzes zijn gemaakt op basis van de criteria veiligheid, draagvlak, ruimtelijke inpassing en kosten.

Slikpolder
Een deel van de opgave betreft de dijken in de Slikpolder in Geertruidenberg. Hierover is lang en zorgvuldig gesproken. Uiteindelijk gaf het criterium veiligheid op lange termijn de doorslag voor de definitieve keuze van het dagelijks bestuur: een dijkteruglegging. Andere belangrijke aspecten waarop deze keuze is gebaseerd zijn robuustheid van het watersysteem, uitbreidbaarheid op lange termijn en lagere onderhoudskosten.

Volgende week maandagavond 22 mei organiseert het waterschap een informatieavond in Boelaars zalencentrum in Raamsdonksveer. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Om 19.30 uur start het programma. Tijdens deze avond licht het waterschap het VKA toe. Ook wordt er een doorkijk gegeven naar het vervolgtraject en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. De avond eindigt om 21.00 uur.

Bron: brabantsedelta.nl