Betalen voor bewegwijzering?

Ondernemers hebben van het bedrijf VUSP (van Uden Special Products) een factuur gehad voor de ‘Jaarlijkse betaling tbv bewegwijzering bedrijventerrein van de de gemeente’. Maar moet je die ook betalen cq zit je hieraan vast?

De bewegwijzering betreft hier de blauwe bewegwijzering die op het bedrijventerrein te vinden is. Niet te verwarren met de eenduidige portalen met huisnummers waarvan de bedrijven op Dombosch sinds 2013 voorzien zijn (zie ook onderstaande link naar artikel over deze portalen).

Deze blauwe bewegwijzering is er sinds circa 2002 en is destijds gerealiseerd door van Uden Kaatsheuvel. Veel bedrijven zijn destijds een contract aangegaan voor 5 jaar. Volgens contractgegevens zou van Uden op het einde van die termijn de klant benaderen voor verlenging. Er zijn echter geen meldingen dat dit gebeurt is en men is stilzwijgend verder gegaan inclusief een jaarlijkse factuur. In 2014 ontvingen de bedrijven een factuur van Brothers United en ook de naam HAQ Signbrothers is tussentijds voorbij gekomen..

Bedrijven ontvangen nu echter de factuur van VUSP en in het begeleidend schrijven wordt verwezen naar contractuele verplichtingen met gemeenten. Tevens wordt gemeld dat Brothers United haar verplichtingen niet nakwam. Overeenkomsten met individuele bedrijven zouden conform dit schrijven dan ook automatisch vervallen aan VUSP en het verzoek wordt gedaan de factuur te voldoen.

Moet u deze factuur betalen? Dat moet ieder bedrijf zelf afwegen maar de gang van zaken oogt merkwaardig. Wellicht zinvol dat de gemeente zelf ook in deze materie duikt en duidelijkheid schept voor de ondernemers.